Kontaktné údaje

Výrobca a výhradný distribútor alkoholických a nealkoholických nápojov.

Facebook

Instagram

Obchodná spoločnosť

CARAT Distillery, spol. s r. o.

Senecká cesta 23, 931 01 Šamorín
IČO: 52 280 730
IČ DPH: SK2120967772
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.: 2929852113/1100
Informatívny výpis z Obchodného registra

Obchodné oddelenie Marián Groch

Telefón